Warszawska Nagroda Edukacji Kulturalnej 2017

Witamy w formularzu Warszawskiej Nagrody Edukacji Kulturalnej.

Przed Tobą wypełnienie formularza. To proste. Zaczynamy!

Aby wypełnić wniosek zarejestruj nowe konto. Pamiętaj, żeby w loginie nie używać polskich znaków. Po zarejestrowaniu otrzymasz zwrotny mail z informacją, że możesz działać. Powodzenia!

Formularz składa się z 5 stron. Na wypełnienie każdej masz 20 minut.
Po przejściu do następnej, formularz automatycznie zapisuje wprowadzone dane.
Ważne! Jeśli chcesz edytować wniosek, wypełnij najpierw wszystkie pola i następnie wybierz opcję "Edytuj wniosek". Raz jeszcze masz wtedy możliwość poprawienia wszystkich pól - strona po stronie. Edytować można wiele razy i w każdej chwili - wystarczy się wylogować/zalogować ponownie. Po ponownym zatwierdzeniu/poprawieniu - wysyłany jest aktualny formularz do druku w formacie PDF. Uwaga: przy poprawianiu/edycji należy ponownie dołączyć pliki ze zdjęciami (o czym informuje dodatkowy komunikat na ostatniej stronie).

Strona 1
Uzupełnij podstawowe informacje o autorze/autorach projektu. Pamiętaj, aby wpisać tu faktycznego autora/autorów projektu, ponieważ w przypadku wygranej, właśnie tej osobie/osobom wypłacona zostanie nagroda. W polu telefon kontaktowy preferowany jest bezpośredni numer autora/autorów, ponieważ często potrzebujemy szybkiego kontaktu.

Następnie wypełnij podstawowe dane instytucji (placówki, organizacji, grupy nieformalnej, przedsiębiorstwa, w której/przez którą projekt został zrealizowany).

Strona 2
W trzech polach opisz nam projekt, jego cele oraz uzyskane rezultaty. Następnie odznacz grupy adresatów (możesz kilka) oraz koniecznie zaznacz ramy czasowe projektu. Pamiętaj, że musi to być projekt zakończony do 25 czerwca 2017 roku.

Strona 3
Zacznij od opisu realizatorów (osoby, które prowadziły zajęcia, warsztaty itp., mogą pokrywać się z autorami projektu). Następnie zaznacz źródła finansowania (można kilka). W kolejnych polach potrzebujemy informacji, które wyróżniają Twój projekt: oryginalność koncepcji, początki, trudności i radości. Pamiętaj, że fragmenty te cytujemy w wydawnictwie Warszawskiej Nagrody Edukacji Kulturalnej. Zastosowane technologie informacyjne i komunikacyjne (film z realizacji projektu, podstrona www, profil na FB, prezentacja multimedialna itp.).
Opisz partnera projektu, wraz z informacją, na czym polegały jego działania.

Strona 4
W RAMACH PROJEKTU ZREALIZOWANO
Tutaj wpisz informację o realizowanych: warsztatach, wystawach, koncertach, spektaklach, akcjach, publikacjach, filmach, stronach, utworach literackich, muzycznych, scenariuszach czy nowych grupach zainteresowań. Uzupełnij tylko pola, które odnoszą się do Twojego projektu.

Strona 5
Już prawie koniec!
W pierwszym polu masz możliwość wpisania ważnych informacji, które nie zostały wcześniej ujęte w strukturze opisu.

Następnie koniecznie dodaj trzy zdjęcia. Pamiętaj, że muszą być one dobrej jakości, a ich treść powinna jak najlepiej odnosić się do projektu. W przypadku otrzymania nagrody bądź wyróżnienia zdjęcia te mogą zostać wykorzystane w wydawnictwie.

Kliknij „wyślij pliki i zakończ”. Twój wniosek został złożony. Za kilka minut otrzymasz e-mail z załączonym plikiem w formacie PDF.
Jeśli nadal potrzebujesz zmiany, zaloguj się do systemu jeszcze raz i dowolnie edytuj pola.

Pamiętaj, że papierową wersję wraz z podpisami i pieczęciami należy dostarczyć do właściwego koordynatora dzielnicowego Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej w terminie do 30 czerwca 2017 r. do godz. 12:00. Niedostarczenie formularza jest jednoznaczne z odrzuceniem wniosku w konkursie Warszawska Nagrody Edukacji Kulturalnej. Kontakt do koordynatorów dzielnicowych Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej znajduje się pod adresem www.edukacjakulturalna.pl


Wzór formularza z pytaniami możesz zobaczyć tu. Uwaga - nie jest to formularz do druku. Formularz do druku przyjdzie poprzez e-mail po wypełnieniu wniosku on-line.Z wyrazami szacunku
Redakcja Warszawskiej Nagrody Edukacji Kulturalnej

Wypełnij wniosek →